Ihre Ansprechpartner

Holz- und Metallbearbeitung & Transportgeräte

Christian Schmeier
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: christian@rehnen.de


Baumaschinen Ein- & Verkauf

Claus Gedecksnis
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: claus@rehnen.de

Baumaschinen Ein- & Verkauf

Marcel Wimker
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: marcel@rehnen.de


Anbaugeräte / Baumaschinen Ein- & Verkauf

Daniel Schulz
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: daniel@rehnen.de

Baumaschinen Ein- & Verkauf - Außendienst Niedersachsen

Marco Wendel
Telefon: 0049 (0) 171 2401717
E-Mail: marco@rehnen.de


Baumaschinen Ein- & Verkauf - Außendienst Niedersachsen

Klaus Mess
Telefon: 0049 (0) 157 32285275
E-Mail: klaus.mess@web.de


Maschinenbau / Technik

Stefan Meyer
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: stefan@rehnen.de


Kaufmännischer Bereich

Ursula Abheiden
Tel: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: ursula@rehnen.de

Kaufmännischer Bereich

Sarah Kauscher
Tel: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: sarah@rehnen.de


Kaufmännischer Bereich

Lisa Runde
Tel: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: lisa.runde@rehnen.de

Kaufmännischer Bereich

Hildegard Rehnen
Tel: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: hildegard@rehnen.de


LKW Fahrer

Christian von Hebel
Tel: 0049 (0) 4963 3459723


Geschäftsführung Baumaschinen

Heinz-Hermann Rehnen
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: heiner@rehnen.de

Geschäftsführung Holzbearbeitung

Frank Rehnen
Telefon: 0049 (0) 4963 3459723
E-Mail: frank@rehnen.de